PRODUKTY

DOTACE EU

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna s akumulací energie ve firmě Gunnex s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022219

Společnost Gunnex s.r.o. realizuje v letech 2022 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie III. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Fotovoltaická elektrárna s akumulací energie ve firmě Gunnex s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z obnovitelných zdrojů energie v provozovně firmy Gunnex s.r.o.

Dosažení cíle povede k zefektivnění energetického hospodářství a energetickým i finančním úsporám žadatele. Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie bude mít pozitivní vliv na životní prostředí zejména díky snížení využití el. energie z distribuční sítě, zvýšení podílu energie z OZE a snížení emisí oxidu uhličitého.

Opatření předpokládá osazení fotovoltaických panelů na střechu provozovny společnosti Gunnex s.r.o. o výkonu 249,75 kWp. Akumulace je uvažována o kapacitě 500 kWh.