PRODUKTY

Program OP PIK

Název projektu: Vybudování výrobního, obchodního a administrativního zázemí společnosti Gunnex s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007613

 

Společnost Gunnex s.r.o. realizuje v letech 2017 a 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nemovitosti – Výzva II s názvem Vybudování výrobního, obchodního a administrativního zázemí společnosti Gunnex s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zrekonstruovat zchátralý objekt – brownfield v obci Zeleneč a využít jej k výrobním, obchodním a administrativním aktivitám společnosti Gunnex s.r.o.

V rámci projektu dojde k:

·         Rekonstrukci stávajícího zemědělského objektu;

·         Přístavbě garáže s nářaďovnou a zázemím v patře nad garáží;

·         Přístavbě výrobní a skladovací lehké ocelové montované haly;

·         Přístavbě dvoupodlažní administrativní budovy;

·         Opravě stávající zpevněné plochy, komunikace, oplocení a terénní a sadové úpravy